• Akademska slikarka magijskog
  Članstva: ULUS i Mensa
  Beograd, Srbija

  Otvaranje samostalne izložbe 7. marta 2020.
  Srpski kulturni centar u Puli, Hrvatska
  Dobro mi došli!

 • 2-bg

  U pripremi
  je novi ciklus slika na temu
  kulta Velike Majke na tlu Balkana.

  Otvaranje samostalne izložbe 7. marta 2020.
  Srpski kulturni centar u Puli, Hrvatska
  Dobro mi došli!